Asuin- ja liikehuoneistojen kiinteistöhuoltoa 
ammattitaidolla - Turku, Raisio ja muut lähialueet

Kiinteistöhuoltomme hoitaa useiden vuosien kokemuksella asuin- ja liikekiinteistöjen huoltotyöt sekä ulko- että sisätiloissa. Teemme lumenauraukset ja hiekoitukset, nurmikonleikkuut ja lehtienpoistot, harjaukset, sekä kaiken muun, joilla piha-alueet pysyvät siisteinä sekä turvallisina liikkua ympäri vuoden. Kiinteistöhuoltoomme kuuluvat myös muutto- ja vikailmoitukset, sekä ovien avaukset. Hoidamme lisäksi porraskäytävien siivoukset. 

Meille on kertynyt monipuolinen kokemus kaikista kiinteistönhoitoon liittyvistä tehtävistä. Hoitamamme kohteet ovat iältään ja tyypeiltään varsin erilaisia sekä vaihtelevia. Ylläpidämme tietotaitoamme kouluttautumalla jatkuvasti kiinteistöalan muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Laadukkaaseen kiinteistöhuoltoon kannattaa panostaa. Hyvin hoidettu kiinteistö on viihtyisä asua. Huollettu kiinteistö toimii myös yrityksesi käyntikorttina. 

Turun Tehohuolto on palveluksessasi!

Ota yhteyttä

Tiedoksi asukkaille

  • Asiakaspalvelumme auttaa arkisin asuinhuoneistoihin ja liikekiinteistöihin liittyvissä huoltoasioissa. Kiireettömistä huoltotehtävistä ja nimenvaihdoista ilmoitat kätevästi sivuiltamme löytyvän sähköisen asioinnin kautta, sähköpostilla tai yhtiösi huoltolaatikkoon jätettävällä yhteydenottolomakkeella.
  • Kiireelliset huoltopyynnöt on hyvä hoitaa soittamalla päivystysnumeroomme  040 541 7001 . Päivystysnumero päivystää 24/7 hätätilanteiden varalta: ovenavaukset, vesivahingot, ilkivalta yms. Työajan ulkopuolella tapahtuvat ns. hälytysluonteiset käynnit ovat taloyhtiölle maksullisia, ovenavaukset maksaa asukas.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä täyttämällä oheinen lomake, niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Siivouspalvelut

Tarjoamme monipuoliset siivouspalvelut yritysten ja taloyhtiöiden tarpeisiin. Hoidamme luotettavasti ja tehokkaasti porrassiivoukset sekä toimistojen ja liiketilojen siivoukset. 

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Turun Tehohuolto Oy (2025873-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sari Heinonen
+358 40 5417001
sari.heinonen@turuntehohuolto.fi

Henkilörekisterin nimi

Turun Tehohuolto Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Turun Tehohuolto Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sari.heinonen@turuntehohuolto.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna